AMPA Les Mimoses

Associació de mares i pares de l'alumnat del CEIP Les Mimoses.

L’Associació de Mares i Pares d’Alumnes (AMPA) del CEIP Les Mimoses és una organització sense ànim de lucre formada pels pares, mares o tutors dels alumnes del centre. L’AMPA treballa pel bon funcionament de diferents aspectes de l’escola fora de l’àmbit pròpiament lectiu. Assisteix als pares i mares d’alumnes en tot allò que concerneix a l’educació dels seus fills i transmet les seves opinions i reflexions sobre temes educatius i del funcionament de l’escola a través de la seva cooperació en el Consell Escolar, on participa en l’elaboració de directrius. Organitza activitats extracurriculars, esportives, formatives i festives per als alumnes, i d’altres activitats que faciliten la conciliació de la vida laboral i familiar.

Carrer de l'Escola, s/n. - 08106 Santa Maria de Martorelles - Barcelona (Catalunya)
Telèfon: 935 791 908
Adreça electrònica: ampalesmimoses@hotmail.com
Darrera actualització: 08.12.2020 | 18:28