Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Oriental

L'ens de gestió és el Serveis Ambientals del Vallès Oriental, SA - SMPL

Objectius i competències

a) La construcció, l'explotació, la conservació i el manteniment de les instal·lacions necessàries per a les operacions de tractament, reciclatge i disposició controlada dels residus sòlids municipals i assimilables i tots aquells d'acord amb la normativa aplicable en matèria de tractament de residus, sanejament i envasos.

b) El foment de l'aplicació de la recollida selectiva i del reciclatge dels residus municipals i assimilats que puguin ser acollits.

c) La gestió i la realització de les activitats i competències en matèria de sanejament, neteja viària, recollida i tractament de residus.

Darrera actualització: 11.11.2020 | 09:31

Enllaços