Ple Ordinari del 9 de març de 2023

Caràcter: Ordinari
Data: 9/3/2023
Hora: 20,00h

Lloc: Sala de Plens

Aquest Ple ordinari tindrà lloc el dijous dia 9 març del 2023 a les 20:00h.

Podreu seguir-lo també en directe, de nou i amb uns segons d’endarreriment, al canal YouTube de l’Ajuntament amb el següent enllaç youtube.com

L'ordre del dia de la sessió constarà dels següents punts:

1.- APROVACIÓ ACTES PLE: 12-01-2023 I 15-02-2023.
2.- DONAR COMPTES DELS DECRETS DE L’ALCALDIA DEL NUM. 1 AL NUM. 68.
3.- RATIFICACIÓ DECRET NUM. 49 MODIFICACIÓ CONVENI ASSISTÈNCIA TÈCNICA CONSELL COMARCAL DEL VALLES ORIENTAL.
4.- RATIFICACIÓ DECRET NÚM. 70 D’INCREMENT RETRIBUCIONS PERSONAL AJUNTAMENT.
5.- APROVACIÓ CONVENI 2022-2025 AMB EL CONSELL COMARCAL DEL VALLES ORIENTAL PER A LA COORDINACIÓ, LA COOPERACIÓ I LA COL·LABORACIÓ EN MATÈRIA DE SERVEIS SOCIALS.
6.- APROVACIÓ CONVENI AFA CEIP LES MIMOSES.
7.- NOMENAMENT JUTGE DE PAU TITULAR.
8.- PRECS I PREGUNTES.
Darrera actualització: 03.03.2023 | 12:44