Ple Ordinari del 15 de setembre de 2022

Caràcter: Ordinari
Data: 15/09/2022
Hora: 20,00h

Lloc: Sala de Plens

Aquest Ple ordinari tindrà lloc el dijous dia 15 de setembre a les 20:00h.

Podreu seguir-lo també en directe, de nou i amb uns segons d’endarreriment, al canal YouTube de l’Ajuntament amb el següent enllaç youtube.com

L'ordre del dia de la sessió constarà dels següents punts:

1.-  APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA MINUTA DE l’ACTA DE DATA 14/07/2022.
2.-  DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA.
3.-  RATIFICACIÓ DECRET NÚM. 218 DE 12/08/2022, D’APROVACIÓ DEL CONVENI PER AL DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE CANTÀNIA 2022.
4.-  APROVACIÓ DE LA SEGONA ADDENDA DEL CONVENI DE COORDINACIÓ INTERMUNICIPAL ENTRE DIFERENTS AJUNTAMENT DE LES COMARQUES DEL VALLES ORIENTAL I EL VALLÈS OCCIDENTAL PER A LA PRESTACIÓ COMUNA DEL SERVEI DE TAXI.
5.-  RATIFICACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DEL CONSORCI BESÒS TORDERA.
6.-  APROVACIÓ DE LA XIFRA DEL PADRÓ MUNICIPAL D’HABITANTS A 1 DE GENER DE 2022.
7.-  NOMENAMENT JUTGE DE PAU SUBSTITU.
8.-  RECURS DE REPOSICIÓ CONTRA L’ACORD ADOPTAT PEL PLE DE L’AJUNTAMENT EN DATA 10 DE JUNY DE 2022 D’APROVACIÓ DE PREU PÚBLIC.
9.-  APROVACIÓ INICIAL BASES REGULADORES I CONVOCATÒRIA DELS AJUTS ECONÒMICS PER MATERIAL ESCOLAR I LLIBRES CURS ESCOLAR 2022/2023.
10.-  APROVACIÓ INICIAL MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES AMB CÀRREC AL ROMANENT LÍQUID DE TRESORERIA.
11.-  ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE D’OBRES DE MILLORA D’URBANITZACIÓ DEL BARRI COLOMER.
12.-  PRECS I PREGUNTES.
Darrera actualització: 15.09.2022 | 13:46