Ple Ordinari del 10 de novembre de 2022

Caràcter: Ordinari
Data: 10/11/2022
Hora: 20,00h

Lloc: Sala de Plens

Aquest Ple ordinari tindrà lloc el dijous dia 10 de novembre a les 20:00h.

Podreu seguir-lo també en directe, de nou i amb uns segons d’endarreriment, al canal YouTube de l’Ajuntament amb el següent enllaç youtube.com

L'ordre del dia de la sessió constarà dels següents punts:

1. Aprovació, si s’escau, de les minutes de les actes del dia 15-09-2022 i 20-10-2022.
2. Donar compte dels Decrets de l’Alcaldia.
3. Aprovació dels comptes generals any 2021.
4. Aprovació increment retributiu addicional del 1,5% dels treballadors municipals.
5. Aprovació inicial modificació de la plantilla de l’Ajuntament.
6. Modificació del pressupost de despeses amb càrrec al romanent de tresoreria.
7. Aprovació del conveni de col·laboració per a la prestació del servei d’assistència en
matèria de Tecnologies de la Informació i la Comunicació entre el Consell Comarcal del
Vallès Oriental i aquest ajuntament.
8. Aprovació de l’Acta de les operacions de delimitació entre el municipi de Martorelles i
Santa Maria de Martorelles.
9. Aprovació Acta de les operacions de delimitació entre el municipi de Tiana i Santa Maria
de Martorelles.
10. Precs i preguntes.
Darrera actualització: 07.11.2022 | 11:04