Posada en funcionament de l'anellat de l'aigua

Divendres, 10 de març de 2023 a les 12:00

Estalviarem anualment 3,100.000 litres d'aigua potable

Ahir, dia x de març, finalment s'ha posat en marxa l'anellat de l'aigua que connecta la xarxa del Camí de Can Girona amb la xarxa del cementiri. Una obra de la que ja se'n parlava l'any 2015 i que, en aquells moments, estava suposant la pèrdua anual de 4.085 m3 d'aigua deguda a les purgues que s'havien de fer per tal de garantir la renovació de l'aigua i assegurar-ne els nivells d'olor. Últimament, degut a diverses millores, la pèrdua s'havia reduït a uns 3.100 m3 anuals.

Amb l'anellat que s'ha realitzat es podrà garantir la qualitat de l’aigua subministrada al CEIP Les Mimoses i als veïns de Can Girona, atès que els dos ramals deixen de ser finals de línia per passar a formar part d’una canonada amb consum constant. I, al mateix temps, millorarà considerablement la seguretat del subministrament, ja que, per reparar avaries, es podran sectoritzar les línies afectades. 

L'obra ha durat una mica més del previst perquè s'hi ha afegit alguna millora suggerida per Agbar. La part constructiva es va acabar a mig febrer i la desinfecció de la nova línia amb la corresponent certificació tot just es va acabar ahir.

En conseqüència, ja estem en condicions d'avaluar el cost econòmic d'aquesta actuació:

Projecte i direcció d'obra (Consell Comarcal)           7.757,37€
Obres construcció (Elecnor)      89.204,06€
Cost total   96.961,43€

Amb el corresponent finançament:

Fons Next Generation de la Generalitat de Catalunya  56.537,46€   
PGI de la Diputació de Barcelona  33.199,54€
Fons propis Ajuntament Sta Maria     7.224,43€
Finançament total  96.951,43€

Sortosament, s'ha finalitzat l'obra just quan s'acaba de decretar la situació d'excepcionalitat per sequera a Catalunya. Un petit gra de sorra aportat des del nostre municipi. La reducció del consum 10 litres per habitant i dia no és menyspreable.

El següent pas ja està en marxa. Davant la pluviometria cada dia més baixa al Vallès Oriental (estem al voltant dels 300l/m2/any), es va demanar un recurs tècnic a la Diputació per estudiar la possibilitat d'aprofitament de les aigües freàtiques, reobrint pous municipals que fa anys estan en desús. L'estudi ja s'ha acabat i ara es començarà a posar en marxa. Cal tenir tots els escenaris estudiats per tal d'encarar èpoques com les que estem patint ara.

Darrera actualització: 10.03.2023 | 12:20

Imatges