Millora dels camins municipals (fase 1)

Diumenge, 15 de gener de 2023 a les 17:00

Millora per la seguretat de les persones i contra-incendis

Ja s'ha acabat la primera fase de la millora dels camins que envolten el nostre poble. A part del camí de la Font de la Mercè inclòs al programa del PPI (1,64 km), en aquesta fase s'han reparat 8 camins més amb un total de 11,5 km. En el mapa hi apareixen en diferents colors: Els camins del Coll de l'Olleta i del Coll Mercader, els camins de Can Girona, de la Pedrera, del Sot dels Verns, del Sot de les Esteles i del Sot de les Cireres i finalment el camí de la Cornisa.

Per a la segona fase, a executar en els primers mesos del 2023, s'arranjaran els camins del dipòsit, vitals per assegurar el subministrament d'aigua al poble, el camí de l'antena, també clau per les telecomunicacions (telefonia i televisió) i finalment el camí del Fondo. Tots aquests camins assenyalats amb línia vermella discontinua, al igual del camí de la Font Sunyera, inclòs al programa del PPI del 2023.

Per actuacions posteriors, quedarà només el camí del Collet.

Amb totes aquestes millores, a les que caldrà afegir l'obertura de les franges perimetrals, anunciades fa unes setmanes, es veurà reforçada la seguretat contra incendis i també la de les persones que utilitzen els nostres camins pel seu gaudi personal.

Aquestes actuacions estan subvencionades per la Diputació de Barcelona.

Darrera actualització: 15.01.2023 | 16:37