Informació de servei: Crema de rostolls prohibida

Divendres, 14 d'octubre de 2022 a les 20:00

Durant tot l'any està prohibida la crema de restes vegetals a tot Catalunya

Us informem que el passat dia 9 d'abril, al Congrés dels diputats, el Govern espanyol va aprovar la Llei 7/2022 de “Residuos y suelos contaminados para una economia circular” (BOE núm. 85, de 9 d’abril de 2022).

L’article 27 d’aquesta llei fa referència a l’eliminació de residus adoptant mesures que garanteixin la protecció de la salut humana i el medi ambient i en el seu punt 3 especifica que no està permesa la crema de residus vegetals generats en entorns agrícoles o silvícoles.
Únicament i amb caràcter excepcional i motivat, i en activitats professionals, la Generalitat podria autoritzar la crema de restes agrícoles i forestals per motius fitosanitaris quan no existeixin altres mètodes per evitar la propagació de plagues, i la crema de restes forestals per a la prevenció d’incendis quan no existeixin alternatives per la seva eliminació.
 
Als anys anteriors es permetia aquesta crema del 16 d'octubre al 14 de març amb una senzilla comunicació a l'Ajuntament. Ara està totalment prohibida.
Pel que fa als focs d'esbarjo, com podrien ser les barbacoes, es podran realitzar a les cases particulars durant aquest període del 16 d'octubre al 14 de març.
 
No obstant això, la setmana passada es va aprovar per ponència, una esmena en una altra llei (la Llei de la PAC), per tal de derogar aquest articles 27.3. Però fins que aquesta nova llei no estigui aprovada i publicada al BOE (la previsió és a finals d’any), la normativa vigent a dia d’avui es la llei 7/2022,. Ès a dir, l’article 27.3 no ha estat derogat i per tant la prohibició de crema de restes vegetals segueix vigent. Algunes informacions periodístiques han creat confusió sobre aquest tema.
 
En la imatge adjunta, algunes idees del que es pot fer amb aquestes restes que ara no es poden cremar si no hi ha un canvi a la llei.
Darrera actualització: 14.10.2022 | 20:19