Comunicat sobre les "esperes de caça"

Dimarts, 19 de juliol de 2022 a les 21:00

Autorització de la Generalitat

Davant d’informacions i comentaris a les xarxes socials que no s’ajusten a la realitat i que poden confondre als ciutadans del nostre poble, l’Ajuntament de Santa Maria de Martorelles vol aclarir el següent:

  1. Amb data 8 de juliol de 2022, el Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya, ha donat una autorització excepcional de caça major de porc senglar en la modalitat d’aguait nocturn amb l’auxili de focus pels mesos d’estiu a la Societat de Caçadors La Marta, amb motiu de danys a les vinyes. Aquesta autorització és vàlida per a l’àrea privada de caça B-10.122 en els termes de Sant Fost de Campsentelles, Santa Maria de Martorelles i Martorelles fins el 15 de setembre del 2022. S’adjunta còpia de l’autorització.
  2. Una de les condicions que fixa l’esmentada autorització és la següent: “Quan per risc d’incendis forestals s’activi el nivell 3 del Pla Alfa no es pot dur a terme l’exercici de la caça en els municipis afectats”. Aquest nivell 3 es va activar el dia 15 de juliol a les 0:00h. El dia 14 de juliol es va fer un aguait de caça de 21 a 24h, per tant era un aguait de caça autoritzat per la Generalitat. La cursa de “La Gurrinada” havia de tenir lloc divendres 15 de juliol a les 22:00 h, per tant quan el nivell 3 del Pla Alfa ja estava activat i és per aquest motiu que es va haver de suspendre.
  3. L’Ajuntament de Santa Maria ha aconseguit que se l’avisi abans de fer qualsevol aguait de caça per tal de poder avisar amb anterioritat de la seva realització i així protegir la integritat de les persones. Des de l’ajuntament s’ha treballat per a poder parlar amb l’associació de Caça La Marta per tal de poder informar als ciutadans de les seves activitats. Els avisos de caça arriben a l’ajuntament passades les 20:00 h i es publiquen immediatament després de la seva recepció. S’ha de tenir present que durant aquest any 2022 s’han publicat 15 avisos per eBando i xarxes socials. Abans dels avisos d’aquest any, del darrer que se’n té constància és d’un de l’agost del 2015 i tothom sap que aquestes activitats s’han estat duent a terme amb regularitat any rere any encara que no s’informés als veïns de la seva realització.
  4. Aquests aguaits autoritzats per la Generalitat de Catalunya es poden dur a terme en 12 paratges dels tres pobles de l’àrea i només es poden fer esperes simultànies en dos paratges cada nit. D’aquests paratges 4 pertanyen a Santa Maria (Can Oliveres, Cementiri, Can Plans i Can Roda). Aquests punts estan GEO localitzats i els aguaits s’han de fer en aquella posició i en cap altre.
  5. Des de fa més de 2 anys, i per tant molt abans de la malaurada mort del pinyonaire, l'ajuntament s’està en converses constants amb el Parc de la Serralada de Marina, la Generalitat i tots els municipis del voltant per tal de reordenar el tema de la caça. La dificultat de revertir la situació actual és enorme perquè no només la Generalitat hi té responsabilitat si no que també en té l’Estat espanyol mitjançant una Llei de Caça de l’any 1970, que el Parlament de Catalunya no ha adaptat, tenint les competències per fer-ho.
  6. I, finalment, informar que s’ha estat i s’estan fent gestions amb els propietaris dels terrenys del vedat de caça per tal de que l’ajuntament sigui qui disposi dels drets cinegètics i, d’aquesta manera, poder controlar aquesta activitat al nostre municipi. D’aquestes gestions se n’ha informat convenientment al grup de l’oposició.

En resum, el tema no és senzill però l’equip de govern, des de que ha començat la legislatura, està fixant tots els seus esforços en trobar una solució, tenint sempre com a prioritat vetllar per la seguretat del nostres veïns.

Desitgem que mitjançant aquesta nota informativa haguem pogut aclarir tots aquells malentesos que des de les xarxes socials s’hagin pogut generar. Si no ha estat així no dubteu en posar-vos en contacte amb l’ajuntament per poder-vos informar.

Darrera actualització: 19.07.2022 | 22:27