Ple Ordinari del 13-01-2022

Caràcter: Ordinari
Data: 13/01/2022
Hora: 20:00h
Lloc: Telemàtic

El Ple serà telemàtic degut a la situació actual de la pandèmia.

Aquest Ple Ordinari tindrà lloc el proper dijous 13 de gener a les 20:00h.

Podreu seguir-lo també en directe, de nou i amb uns segons d’endarreriment, al canal YouTube de l’Ajuntament amb el següent enllaç youtube.com

L'ordre del dia de la sessió és el següent:

A) Part resolutiva
      1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior
      2. Aprovació inicial de l'Ordenança Fiscal reguladora de l'Impost sobre l'Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana
      3. Aprovacio inicial del Pressupost General de l'Ajuntament de Santa Maria de Martorelles per l'exercici 2022
      4. Aprovacio provisional de les bases concurs cultural i literari de Sant Jordi
      5. Designació de representants de l'Ajuntament
      6. Modificació de l’acord comú de condicions per als empleats públics dels ens locals de Catalunya de menys de 20.000 habitants, aprovat pel Ple de la                        Corporació en sessió de 5 de maig de 2020.
      7. Aprovació de conveni per la cessió d’ús de terreny per a l’establiment d’horts urbans al paratge Hort del Rector de Santa Maria de Martorelles
      8. Sol·licitud de Reconeixement de Compatibilitat
B) Activitat de control
      9. Donar compte dels decrets del 312 de 2021 al 2 de 2022
C) Precs i preguntes
      10. Precs i preguntes

 

 
Darrera actualització: 05.10.2022 | 13:07