Ple Ordinari del 10-03-2022

Caràcter: Ordinari
Data: 10/03/2022
Hora: 20:30h
Lloc: Sala de Plens de l'Ajuntament

El Ple serà presencial amb les mesures de seguretat adequades.

Aquest Ple Ordinari tindrà lloc el proper dijous 10 de març a les 20:30h a la Sala de Plens de l'Ajuntament.

Podreu seguir-lo també en directe, de nou i amb uns segons d’endarreriment, al canal YouTube de l’Ajuntament amb el següent enllaç youtube.com

L'ordre del dia de la sessió és el següent:

A) Part resolutiva

    1. Aprovació de les actes dels plens de 23 de desembre de 2021, 13 de gener de 2022 i 24 de febrer de 2022.

    2. Donar compte de la informació tramesa al Ministeri d'Hisenda relativa al 4t trimestre del 2021.

    3. Aprovació del plecs de condicions i licitació per procediment obert simplificat de les obres contingudes al project d'obra ordinaria d'anellat de la xarxa d'aigua potable de Santa Maria de Martorelles del Camí de Can Girona amb el Cementiri.

    4. Aprovació addenda econòmica al conveni per a la prestació del servei d’ajuda a domicili amb diversos ajuntaments i les liquidacions corresponents.

B) Activitat de control

    5. Donar compte dels decrets del 2 al 60 del 2022.

C) Precs i preguntes

    6. Precs i preguntes

 

 
Darrera actualització: 07.03.2022 | 12:50