CENS MUNICIPAL D´ANIMALS DE COMPANYIA

En que consisteix

Cens que realitzen els ens locals, on han de constar inscrits els animals domèstics (gats, gossos, fures i tortugues) i, en especial, tots els gossos de races considerades perilloses on resideixi habitualment l'animal.
Per dur a terme aquest cens es fa servir l'aplicació informàtica ANICOM del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya.

Qui el pot demanar?

La persona propietària de l´animal.

Documentació a aportar

1- 
Sol·licitud de registre al cens d'animals 
  

2- 
Cartilla veterinària vigent on figuri la implantació i número de microxip identificatiu 
  

3- 
En cas d'animals potencialment perillosos aportar la següent documentació: 
Original del document acreditatiu de la identitat (DNI, NIE, Passaport)
Certificat d’Antecedents Penals, expedit per la Delegació Territorial del Ministeri de Justícia.
Pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers amb una cobertura mínima no inferior a 150.253 €.
Rebut acreditatiu del pagament de la pòlissa anteriorment esmentada.
Certificat de capacitat física i d’aptitud psicològica emès per un centre de reconeixement mèdic oficial

 

Com iniciar el tràmit?


Presencialment:  

Adreces on dirigir-se :
Plaça Mossèn Josep Paituví,1
08106 Santa Maria de Martorelles
Telèfon: 93.593.18.28
Fax: 93.579.15.47
Horari: De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00 hores; dimarts i dijous de les 16:00 a les 19:00 hores


 
  • Segueix-nos a
  • Amb la col·laboració de: