COMUNICACIÓ PRÈVIA (INNÒCUA)

En que consisteix

Es tracta d'un procediment administratiu mitjançant el qual les persones o empreses titulars d'una activitat amb baixa incidència ambiental comuniquen el seu inici a l'Ajuntament.

Se sotmeten a aquest procediment de comunicació prèvia les activitats no incloses en les següents normatives: Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats; Llei 11/2009, de 6 de juliol, dels espectacles públics i les activitats recreatives; Llei 16/2009, de 22 de juliol, de centres de culte; Decret 164/2010, de 9 de novembre, de regulació dels habitatges d'ús turístic ni cap altra llicència sectorial de competència municipal.

Qui el pot demanar?

La persona física o jurídica que vulgui exercir l´activitat, o qualsevol altra persona degudament autoritzada.

Cost de la tramitació

175,00 euros

Documentació a aportar

1- 
Instància 
  

Com iniciar el tràmit?


Presencialment:  

Podeu presentar la sol·licitud presencialment a les oficines municipals aportant l´imprès del model degudament complimentat juntament amb la resta de documentació requerida.
Adreces on dirigir-se :
Plaça Mossèn Josep Paituví,1
08106 Santa Maria de Martorelles
Telèfon: 93.593.18.28
Fax: 93.579.15.47
Horari: De dilluns a divendres de les 8:00 a les 14:00 hores; dimarts i dijous de les 16:00 a les 19:00 hores


 
  • Segueix-nos a
  • Amb la col·laboració de: