10918

INFORMACIÓ LA PATRONA 2018

El dissabte 8 de setembre es duran a terme els diferents actes festius programats per celebrar la Patrona del nostre poble. Com veureu, enguany es canvia el model que havíem dut fins ara, tant pel que fa a horaris com a espais.
Esperem que aquests canvis serveixin per fomentar la participació dels veïns i amics de Santa Maria a les activitats de la Patrona !!!

BASES PER AL CONCURS DE PASTISSOS

OBJECTIU
Recuperar la realització i presentació de pastissos casolans.

TEMÀTICA
Els pastissos a presentar podran ser de temàtica lliure.

PARTICIPANTS
1. Podran participar totes aquelles persones que no siguin professionals i estiguin empadronats a Santa Maria de Martorelles, majors de 16 anys.
2. Cada concursant podrà participar amb un únic pastis o amb diversos, no havent límit en el nombre de pastissos presentats.
3. Els pastissos a presentar han de ser obligatòriament d'elaboració casolana.

PRESENTACIÓ
4. Els pastissos, es presentaran a punt per degustar, en perfectes condicions de consum i en safata o recipient d'un sol ús, abans de les 21:00h, del dia 8 de setembre de 2018, a la plaça de l'església.
5. Cada pastis ha d'anar acompanyat d'un sobre tancat i en el seu interior, el nom, cognoms del concursant.

PREMIS
6. En un mateix concursant només podrà recaure un premi, encara que es participi amb diversos pastissos.
7. S'estableixen els següents premis:
• Premi "A GUST".
• Premi "A LA PRESENTACIÓ".

JURAT
8. El jurat estarà compost per l'Alcalde, i assistents a l’arrossada, escollits aleatòriament.

DECISIÓ DEL JURAT I ENTREGA DE PREMIS
9. El 8 de setembre i finalitzat el termini per a la presentació dels pastissos, el jurat es reunirà i degustarà els pastissos presentats per decidir els guanyadors.
10. La decisió del jurat i el lliurament de premis es comunicarà en acte públic el mateix dia 8 de setembre, a les 22:00h a la Plaça de l'església on es podran degustar les postres.
11. Serà imprescindible la presència del concursant per recollir el premi que li pogués correspondre.
12.Si un guanyador no estigués present a l'acte de lliurament dels premis, el premi passaria al següent concursant amb major puntuació en la llista emesa pel Jurat.
13. La decisió del jurat serà inapel·lable.
14. Realitzada la valoració pel jurat, s'oferirà a tot el públic assistent la degustació de tots els pastissos presentats al concurs.
15. Qualsevol incidència no prevista en aquestes bases serà resolta per l'organització.

ACCEPTACIÓ
16. La participació en aquest concurs suposa la total acceptació de les presents bases.
17.L'organització del concurs es reserva el dret de retirar el pastis que consideri pugui ser perillós o ofensiu.
18. Les presents Bases s'exposaran al tauler d'anuncis de l'Ajuntament i en xarxes socials.

 
  • Segueix-nos a
  • Amb la col·laboració de: