SALUTACIÓ DE L´ALCALDE AMB MOTIU DE LA FESTA MAJOR

Un altre any més arriba el mes de juliol i amb ell, la nostra
esperada festa major, un dels esdeveniments socials més
importants del nostre poble.
Com cada any, la comissió ha preparat activitats per a to-
tes les edats: per als més menuts, per als joves, els no tan jo-
ves i els més grans. És per això que us convido a tots els veïns
i totes les veïnes a participar i trobar-nos al carrer.
La festa major és per divertir-se, gaudir-la i sentir-la, per-
què només així la fem nostra i també per celebrar-la i com-
partir-la amb alegria acompanyats de les nostres famílies,
amics/amigues i veïns/veïnes.
La participació, la convivència i el respecte mutu ens enri-
queix a tots i totes col·lectivament com a poble.
Aquest cop comptarem per donar el tret de sortida a la
festa amb Ricard Balada, actor i veí de Santa Maria de Mar-
torelles.
Vull acabar donant les gracies a la Comissió de Festes per
la seva implicació i per la feina feta durant tot l’any i desit-
jant a tots els veïns i totes les veïnes de Santa Maria de Mar-
torelles, en nom de l’equip de govern i en el meu, una:
BONA FESTA MAJOR
 
  • Segueix-nos a
  • Amb la col·laboració de: