REFERÈNDUM D´AUTODETERMINACIÓ

Informem a tots els veïns i veïnes del nostre poble que el dia 7 de setembre, el nostre Ajuntament va rebre una carta dirigida a l'alcalde, signada pel President i el Vicepresident de la Generalitat on demanaven la cessió de locals municipals a Santa Maria de Martorelles per a la celebració del referèndum d'autodeterminació convocat per l'1 d'octubre d'enguany.
El dia 9 de setembre l'alcalde donava resposta a l'esmentada carta, adjuntant l'informe negatiu elaborat per la secretaria de l'ajuntament, i dient textualment que:
1. Ateses les greus conseqüències que es poden produir pels funcionaris, la Institució i el mateix alcalde, ens veiem impossibilitats de cedir cap local als efectes sol·licitats.
2. Malgrat això, és el nostre desig que la població es pugui manifestar en les urnes el dia 1 d´octubre, per tant, us demanen que trobeu una solució alternativa per evitar les greus conseqüències que se'n derivarien d'acceptar la seva petició.
La nostra decisió s'ha basat en l'informe negatiu de la secretària, on ens avisava de les responsabilitats legals que podia comportar la desobediència als òrgans judicials.

Tal com hem demanat a la carta al President, esperem que la Generalitat ens ofereixi una solució alternativa perquè els veïns i veïnes que ho desitgin puguin votar.
 
  • Segueix-nos a
  • Amb la col·laboració de: