Enllaços d'interès

El Centre d’Informació de Diaris Oficials (CIDO) de la Diputació de Barcelona, recull tots els edictes, anuncis,   reglaments, ordenançes, pressupostos i convocatòries   que publica l’Ajuntament de Santa Maria de Martorelles al BOPB, DOGC i DOUE en una pàgina exclusiva per al municipi.
 
Podeu consultar aquestes pàgines seguint el següents enllaços:

Normativa

Pressupostos i plantillas

Convocatòries en curs


Perfil de contractant

El perfil del contractant és el mitjà de difusió pública, mitjançant Internet, de les licitacions municipals i les seves adjudicacions, a fi d'assegurar la transparència i l'accés públic a aquesta informació, tal i com estableix l'article 42 de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic.
Contractació pública

Podeu accedir a l'estat de les licitacions municipals i les adjudicacions relatives al nostre municipi a través del següent enllaç.

Accés a l'espai de difusió de la contractació pública de l'ajuntament
 
  • Segueix-nos a
  • Amb la col·laboració de: