Pressupost municipal 2021

Divendres, 26 de març de 2021 a les 00:00

Explicació pública del pressupost municipal 2021 de l'Ajuntament de Santa Maria de Martorelles aprovat inicialment al Ple de 24 de febrer de 2021.

A partir del 26 de març queda aprovat definitivament el pressupost municipal per a l'any 2021 després del període d'exposició pública en no rebre cap al·legació.

Podeu accedir al resum que ha presentat el regidor d'Hisenda, Sr. Josep Vilaret, amb l'objectiu de fer-lo el més entenedor possible.

Destaquen inversions com les que es pretenen dur a terme al Barri Colomer amb el soterrament de línies aèries de serveis, l'arranjament del tram de la carretera BV-5006 en aquell sector amb l'objectiu de pacificar-la i integrar-la al Barri Colomer connectant l'entrada del poble amb el camí del pont vell. Aquestes dues inversions s'han treballat i concretat amb la Generalitat de Catalunya i amb la Diputació de Barcelona, que assumiran una part important del seu cost. Aquestes inversions van iniciar-se el 2019 amb les reunions que es van fer amb la Diputació i amb la convocatòria de la Generalitat dels nous PUOSC, per aquest període fins a 2023. Durant el 2020 es van pressupostar i ens van ser concedides, durant aquest 2021 es faran els plecs tècnics i les licitacions per, finalment, iniciar i finalitzar totes les obres entre els exercicis 2022 i 2023.

Aquests pressupostos han permès l'augment de serveis a la ciutadania amb l'objectiu de resoldre millor les demandes que es reben i que durant l'exercici 2021 s'aniran implementant.

Per últim, s'ha incorporat una partida de 15.000 euros oberts a la participació ciutadana qui haurà d'aportar les seves propostes d'inversió al municipi. Entre totes les propostes es votarà les que siguin més viables tècnica i econòmicament. Properament s'iniciarà el procediment de consulta pública inicial.

Darrera actualització: 29.03.2021 | 10:05